OxyHydrogen Gas Generator Untuk Brazing (Hanya Memerlukan Air Saja)Brazing Oxyhydrogen Gas generator dari OWELD.

Brazing Oxyhydrogen ini hanya memerlukan air sebagai generator gas Hydrogen dan Oxygen untuk menghasilkan api brazing hingga temperature 3650 degC.
Dengan Oxyhydrogen brazing time lebih cepat 2x lipat daripada menggunakan brazing LPG gas.Contoh gambar pengaplikasian: 

Kelebihan dari system Oxyhydrogen ini :
  • Tidak diperlukan lagi konsumsi gas LPG + Oxygen atau Acetelyn, sehingga mengurangi risiko explosion.
  • Api yang dihasilkan environment friendly. Combustion Hydrogen dan Oxygen hanya menghasilkan Uap air tanpa ada emisi CO2. Tidak menimbulkan gas beracun yang berbahaya bagi operator.
  • Gas pressure yang rendah : dibawah 0,5 bar
  • Tidak diperlukan storage tank Hydrogen, mesin akan memproduksi gas hanya saat diperlukan.
  • Waktu yang diperlukan untuk brazing lebih cepat 2x dibandingkan dengan metode conventional.
  • Dikarenakan tidak memerlukan konsumsi gas, alat ini dapat menghemat production cost